1 Agartala
2 Aizwal
3 Allahabad (Prayagraj)
4 Bengaluru
5 Bhubaneshwar
6 Calicut
7 Chennai
8 Dadra & Nagar Haveli
9 Dehradun
10 Jaipur
11 Port Blair
12 Goa
13 Guwahati
14 Haldwani
15 Hyderabad
16 Indore
17 Itanagar
18 Jammu
19 Jamshedpur
20 Jodhpur
21 Kanpur
22 Kavaratti
23 Kohima
24 Kolkata
25 Leh
26 Ludhiana
27 Mumbai
28 Noida
29 Panipat
30 Patna
31 Puducherry
32 Rajpura
33 Shimla
34 Srinagar
35 Trichy
36 Trivandrum
37 Tura
38 Vadodara
39 Vaizag
40 Vijaywada